HTML

MOME BLOG

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (korábban Magyar Iparművészeti Egyetem, Iparművészeti Iskola, Magyar Iparművészeti Főiskola) blogja

2008.01.07. 16:19 MOME

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem: Magyar Iparművészeti Egyetem

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (korábban Magyar Iparművészeti Egyetem, Iparművészeti Iskola, Magyar Iparművészeti Főiskola) egyetem Budapest XII. kerületében, a Zugligeti út 9-25 és a Kinizsi utca 39. szám alatt. Az Egyetem 2006. március 1-je óta viseli Moholy-Nagy László nevét. Az egyetem hivatalos kiállítótere a Ponton Galéria (1015 Budapest, Batthyány utca 65.). A kollégium (1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.) alatt található.Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda egyetlen osztálya, a műfaragászati tanműhely 1880. november 14-én nyitott meg. Az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezdét 1870-ben alapították. Az 1880-90-es években indultak az iparművészettel kapcsolatos szakok: mintázás, ötvösség, fametszés, díszítő festés, rézmetszés, kisplasztika, díszítő szobrászat. Ekkortájt növelték meg a képzési időt három évről öt évre.

1896-ban méltó székhelyet kapott Lechner Ödön és Pártos Gyula Üllői úti Iparművészeti Palotájában, az Iparművészeti Múzeummal egy épülettömbben. Az Iparművészeti Iskola nagy sikereket aratott többek között a millenniumi országos kiállításon. Az intézmény nemzetközi szinten is ért el eredményeket: a párizsi (1900) és a torinói világkiállításon (1902) aranyérmet nyert, 1906-ban pedig nagydíjban részesült. 1911-től nagy változások történtek. Az addigi előkészítő és szakképzést a hároméves középiskolai és kétéves főiskolai tanfolyam rendszere váltotta fel. Az irodalomtörténet, a népművészet, a neveléstan, a társadalmi és gazdasági ismeretek mind új tantárgyak lettek. Az iskolának 1914-től saját folyóiratot indított Díszítő Művészet címmel.

Az első világháború idején az iskola tanárai és tisztviselői saját költségükön 100 ágyas hadikórházat szereltek fel az épületben, a betegek ellátásán túl kézműves oktatást szerveztek a háborúban megvakult katonák számára. 1924-től az Iparművészeti Iskola igazgatóit két-két évre választották, akiket egy négy főből álló igazgatói tanács segített munkájában. Hat évre emelkedett a tanulmányi idő. Ez a rendszer 1936-ig tartott. Ezután újra módosult a képzés felépítése.

A második világháború idején egyre nehezebbé vált az oktatás, végül ellehetetlenült a tanítás. 1946-ban az Iparművészeti Iskola az Iparművészeti Akadémia nevet vette fel. Megjelent hat új szakosztály: belsőépítészet, kerámia, grafika, textil, plasztika, ötvösművészet. 1848-ban nyerte el az intézmény a főiskolai címet. 1954-ben a sok hallgató miatt a Főiskola egy része a Farkasdy Zoltán és munkatársai által készített Zugligeti úti épületbe költözött. A Főiskola folyamatosan bővítette a külföldi kapcsolatait, erősödött az intézmény és 1971-ben egyetemi rangot is kapott. 1983-ban Gergely István rektor megreformálta az oktatást. 1986-ban az Iparművészeti Főiskolában nyílt lehetőség elsőként az országban menedzserdiploma megszerzésére. 1987-ben indult a Vizuális Nevelési Központ, amelyhez hozzátartozott a Főiskola kiállítóhelye, a Tölgyfa Galéria is. 1993-tól építész, formatervező, szilikát, textil és vizuális kommunikáció tanszékek újra működni kezdenek az intézményben.

2000. január 1-jétől az intézmény egyetemi rangra emelkedett. A posztgraduális fokozatszerzésre a doktori iskola nyújt lehetőséget. A Tölgyfa Galéria szerepét az épület lebontása miatt 2004-ben a Batthyány utcai Ponton Galéria (1015 Budapest, Batthyány utca 65.) vette át. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem főépülete megközelíthető a Moszkva térről a 158-as busszal („Zalai úti” megálló).

    * 2006-tól Kopek Gábor fotográfus/médiaművész
    * 1999-2006. Droppa Judit textilművész
    * 1993-1999. Schrammel Imre kerámikusművész
    * 1991-1993. Csíkszentmihályi Péter belsőépítész
    * 1982-1991. Gergely István belsőépítész
    * 1973-1982. Gádor Endre szobrászművész
    * 1964-1973. Pogány Frigyes építész
    * 1958-1964. Hincz Gyula festő- és grafikusművész
    * 1952-1958. Kaesz Gyula belsőépítész
    * 1948-1952. Schubert Ernő festőművész
    * 1946-1948. Kozma Lajos építész, iparművész
    * 1943. Györgyi Dénes építész

    * 1945. Pál Lajos ötvösművész
    * 1944-1945. Fáy Aladár festőművész
    * 1936-1944. Szablya-Frischauf Ferenc festő-, iparművész
    * 1927-1936. Helbing Ferenc grafikusművész
    * 1925-1927. Simay Imre szobrászművész
    * 1919. Mihalik Gyula festőművész
    * 1917-1925. Gróh István festőművész, művészeti író
    * 1915-1917. Nádler Róbert festő- és iparművész
    * 1910-1915. Czakó Elemér művészeti író
    * 1896-1910. Fittler Kamill építész, művészeti szakíró
    * 1880-1896. Keleti Gusztáv festőművész

Az Építész Tanszéken építészetet, a belsőépítészetet, a bútortervezést, a Formatervező Tanszéken formatervezést, fémműves tervezést, ipari formatervezést, a Szilikát Tanszéken kerámia készítést, a porcelán- és üvegtervezést, a Textil Tanszéken anyagtervezést és öltözéktervezést, a Vizuális Kommunikáció Tanszéken animáció-, fotó-, videó készítést, grafikát, a Menedzserképző Intézetben design menedzselést és művészeti menedzselést lehet tanulni. Az intézetben továbbá Elméleti Intézet, Tanárképző Tanszék, Doktori Iskola, Nyelvi Lektorátus működik.

Az Építész Tanszéke az építészeti, a belsőépítészeti, a bútortervezési feladatokat egy egészként kezeli. Tanszékvezetője: Nagy Tamás (DLA egyetemi docens).

A tanszék célja és feladata: Komoly múltra tekint vissza az Építész Tanszék az egyetemen. Az építészet a művészetek és a tudományok határterülete. Felelős alkotó designerek képzése a cél, akik az építőművészetet kreatív szakemberekként fejlesztik tovább. Az öt éves képzés után építész tervezőművész diplomát kapnak a hallgatók.

A szak képzésének időrendi tagolása: 1-3. szemeszter: Az egyetem előtt megszerzett tudás összerendezése. Ismerkedés a tervezői munkával, a műtermi légkörrel. 4-8. szemeszter: Tervezési feladatok megoldása. Erre az időszakra esik minden fontos alaptantárgy oktatása, s azok szigorlattal való zárása. 9. szemeszter: Az önálló feladatvitel kezdete. Ebben a félévben kezdődik a fontosabb kiegészítő tantárgyak oktatása. 10. szemeszter: Tanszéki, illetve önállóan választott keretek között folyó munka, diplomamunka. A munka diplomavédéssel zárul.

Az egyetemes és nemzeti kultúrán belüli művészet után az általános szakelméleti ismeretek, szaktechnológiai ismeretek és az ehhez kapcsolódó műszaki kifejezőképesség és a mérnöki ismeretek ismereteinek megszerzése a cél.

Az építészet (épített környezet), a belsőépítészet (összefüggő belső terek), a bútortervezés (anyagok és szerkezetek) oktatási területei közül lehet választani.


A tanszék oktatói: Ferencz István, Reimholz Péter, Dr. Ferkai András, Janáky István, Turányi Gábor DLA, Czeglédi Péter, F. Ligeti Ágnes, Göde András, Magyari Márton, Novák Ágnes, Szalai András, Tildi Béla, Zobor László, Kosaras György, Kozák István, ifj. Szlávics László.


Formatervező Tanszéken design és a tervezőművészet (Formatervező művész/Fémműves tervező/Ipari formatervező) szakképzés folyik. Tanszékvezetője: Stefan Lengyel (egyetemi tanár).

A Fémműves formatervező képzés keretében kézműves ötvös alapozásukra támaszkodva plasztika speciális tervezői feladatokat oldanak meg a hallgatók, a fémművesség mesterei lesznek a diákok az öt éves képzés után.

A képzés időrendi tagolása: 10 szemeszter a képzés időtartama, melyből a tanszéki összevont alapozó tervezőképzés 2 szemeszter. Erre épül további 2 szemeszter szakirányos – ipari forma, ill. fémműves – alapozó képzés, amelyet követően 5 szemeszterben különböző szakirányos projektek kerülnek meghirdetésre és szabad választásra. A formatervező-képzés a 10. szemeszterben a diplomamunka kidolgozásával zárul. A képzés időtartama 3600 óra, ami 300 kreditnek felel meg. A tantervi elfoglaltság heti 24-28 óra.

A szakirányos alapozó képzés keretén belül mindkét szakirányon két szemeszterben tervezés sajátosságait kell gyakorolni.

A design-képzés oktatás: Az 5. szemesztertől többnyire valós tervezési projekteken dolgoznak a hallgatók, amelyek lehetnek egyedi tárgyak, vagy tárgyrendszerek, mechanikus és elektronikus termékek, bútorok, járművek és különböző termékcsomagolási feladatok. A feladatmegoldások során nagy hangsúlyt kap az adott téma kutatása. A tervezés és a megoldás során a hallgatók lehetőséget kapnak a témák innovatív megközelítésére, továbbá szembesülnek az adott feladat műszaki, konstrukciós és technológiai megkötöttségeivel, valamint marketing, környezetvédelmi és egyéb elvárásokkal.

A fémműves formatervező-képzés oktatás: A fémműves szakirányon a 3. szemesztertől ékszer, díj-trófea, érem, emlékjel, plasztikus tipográfia, építészeti plasztika és különböző használati tárgytervezési feladatok kerülnek meghirdetésre, amelyek során a hallgatók szembesülnek az adott feladathoz kapcsolódó speciális tervezési, plasztikai, előállítási stb. problémákkal, és azok megoldási lehetőségeivel. (3-10. szemeszter)

Számítástechnikai labor: PC alapú számítástechnikai laborban dolgoznak a hallgatók. Grafikai és 3D-s programokat tanulnak: CorelDRAW, Photoshop, 3D Studio Max, SolidWorks stb. A szakmai tervezőmunkát: projektor, videokamera, digitális fényképezőgépek, A/4 és A/3 színes lézerprinter, scanner segíti.

Formatervező Tanszék oktatói: Bárkányi Attila egyetemi tanár, ipari formatervező Cosovan Attila egyetemi adjunktus, vizuális kommunikáció tervezőművész Hosszú Gergely egyetemi tanársegéd, ipari formatervező Koós Pál egyetemi adjunktus, ipari formatervező Lengyel, Stefan egyetemi tanár, ipari formatervező Monostori Vladimír egyetemi adjunktus, ipari formatervező Püspök Balázs egyetemi tanársegéd, ipari formatervező Pyka Zsolt egyetemi tanársegéd, ipari formatervező Scherer József egyetemi tanár, ipari formatervező Simon Károly egyetemi tanár, ipari formatervező Tildi Béla egyetemi adjunktus, belsőépítész, bútortervező Vásárhelyi János egyetemi adjunktus, bútortervező Vető Péter egyetemi tanársegéd, ipari formatervező

Fémműves formatervező szakirány oktatói: Bánfalvi András egyetemi docens, fémműves tervező Jermakov Katalin egyetemi tanársegéd, fémműves tervező Orlai Balázs egyetemi tanársegéd, fémműves tervező Péter Vladimír egyetemi tanár, fémműves tervező

Szakelmélet: Balika István óraadó – színesfém technológia – szín- és felületképzés Dr. Ernyey Gyula CSc, egyetemi tanár – tárgykultúra-történet Fésűs András egyetemi adjunktus – műszaki rajz – műszaki alapismeretek Horányi Éva óraadó – bútortörténet Dr. Kaucsek György egyetemi adjunktus – ergonómia – tervezésmódszertan Kertész Tamás óraadó – konstrukciós ismeretek Nagy Alexandra óraadó – csomagolástechnológia Nyírő József óraadó – műszaki alapismeretek Dr. Prékopa Ágnes tudományos munkatárs – fémműves szaktörténet Szegedi Csaba egyetemi adjunktus – szín- és felületképzés, a Rajzi műterem vezetője. Szentpéteri Márton egyetemi adjunktus – tervezéselmélet Tildi Béla egyetemi adjunktus – bútor szerkezettan Ujvárosi Lajos óraadó – nyomdaipari technológia

Szakalapozó tantárgyak: Cosovan Attila egyetemi adjunktus – betű és tipográfia Cosovan Tamás óraadó – 3D számítástechnika Egri Zoltán egyetemi adjunktus – formatanulmányok Oravecz István egyetemi adjunktus – tárgyfotó Pyka Zsolt egyetemi tanársegéd – 2D számítástechnika – prezentáció Scherer József egyetemi tanár – formatanulmányok

Műhelyek: Modellezőműhely (Pujber Sándor (szakoktató), Szilágyi G. Csaba (művésztanár, ipari formatervező) Toka Zoltán (formatervező, művésztanár) Fémműves műhely (Ádám Krisztián művésztanár, fémműves formatervező) Gipszműhely (Márhoffer László, szakoktató, műhelyvezető) Számítástechnikai labor (Cosovan Attila egyetemi tanársegéd, laborvezető).

Szilikát Tanszéken szilikátanyagú tárgyak, tárgycsaládok tervezése (üvegtervezés) és kivitelezése folyik. Tanszékvezetője: Kádasi Éva (egyetemi docens). Szilikáttervező művész diplomát lehet ezen a tanszéken szerezni.

A műhely és műtermi munkán kívül, az üzemi és égetési gyakorlatok, művésztelepek, valamint a 7-8. szemeszterben külföldi társegyetemeken szerezhető tapasztalatok. Olyan iparművészeket képeznek, akik a kerámia, a porcelán és az üveg szakterületén lesznek mesterei a formatervezésnek. Kis és nagyszériás tárgyak tervezését és megvalósítását gyakorolják a hallgatók. Hazai és nemzetközi szakemberekkel képesek lesznek az egyetemről kikerülők együtt dolgozni. Gipszműhely működik a tanszéken.

1 szemeszter: Tervezési alapozó képzés 2. szemeszter: Szilikátos alapképzés 3-6. szemeszter: Szakirányú képzés 7-9 szemeszter: Specializáció, termék, stúdió és építészeti alkalmazású tárgytervezés 10. szemeszter: Szakdolgozat, diplomamunka elkészítése, megvédése.


Textil Tanszék

Textil Tanszéken (Kinizsi utca 39.) Anyagtervezést és (Szövő-, Nyomó-, Kötő-szakirány) öltözéktervezést (Kötő-, Ruha-, Bőr-szakirány), textiltervezést lehet tanulni. Tanszékvezetője: Deés Enikő (textil-tervező, egyetemi docens). Textiltervező művész diploma szerezhető meg a Textil Tanszéken. A textil art-craft-design vonatkozásai, összefüggései a környezet és tárgykultúra lényeges és egyben élő lehetőségeiként működnek a Textil Tanszék egyetemi oktatási programjában.

Tervezőművészek képzése, akik a textiles kultúrát minden vonatkozásában jól ismerik. Sokoldalú műveltség fejlesztése folyik itt. Gazdasági és technológiai követelményekre készít fel a tanszék. Nyelvismereteik alapján alkalmasak a nemzetközi kapcsolatok ápolására. A 10 szemeszterbe 2 félévi tanszéki alapozó képzés és 8 félév szakirányú képzés tartozik bele. (300 kredit) Szakosodni lehet szövöttanyag tervezőművésznek, nyomottanyag tervezőművésznek, ruha tervezőművésznek, kötöttanyag- és modell-tervezőművésznek, valamintbőr- és öltözködéskiegészitő formatervező művésznek. A Kézifestő- és nyomottanyagtervező szakon: Öltözködési textilek, öltözködést kiegészítők tervezését, Lakás-és épülettextilek tervezését gyakorolják a hallgatók. A Szövöttanyag-, szőnyeg- és faliképtervező szakon: Az alkalmazott tárgytervezéstől az autonóm művészet határesetéig egyformán fontos hangsúlyt kap a kézművesség és design oktatása. A Kötöttanyag- és modelltervező szakon: speciális témák is előkerülnek (fürdőruha, fehérnemű stb.), kollekció tervezés-trendek alkalmazása). A Ruhatervező szakon az öltözködés esztétikai funkcionális, technikai és gazdasági összefüggéseit tanulják a hallgatók. A Bőrtárgytervező szakon Bőrruházat és öltözékkiegészitő munkák születnek.


Vizuális Kommunikáció Tanszék

Vizuális Kommunikáció Tanszékénen animációt, fotót, grafikát, videó készítést lehet tanulni. Megbízott tanszékvezetője: Szirtes János (hab. egyetemi docens). A képzés időtartama 10 szemeszter, (tanszéki alapozó képzés: 2, szakorientált képzés: 8)


Animáció
Az animáció térhódításával előtérbe helyeződtek a számítógépes ismeretek. Korunkban az animáció definiálható univerzális, mozgóképes közlésformaként, információs kommunikációs eszközként, valamint önálló művészeti ágként. A szakirány e kihívásoknak megfelelően animációs tervezőket készít fel arra, hogy meghatározó résztvevői legyenek a kreatív ipar, a média, az animációs szakma és a filmművészet alkotó folyamatainak.

Az Animáció szakirány oktatói:

    * Fülöp József szakirányvezető, egyetemi adjunktus
    * Fischer Ferenc egyetemi tanársegéd
    * Gacs Réka művésztanár
    * M. Tóth Géza egyetemi adjunktus
    * Pálfi Szabolcs művésztanár
    * Réthi Gábor művésztanár
    * Czakó Judit óraadó tanár
    * Domonyi Rita óraadó tanár
    * Erkel András óraadó tanár
    * Lehotay Zoltán óraadó tanár
    * Ormándlaky Zsolt óraadó tanár
    * Richly Zsolt óraadó tanár


Fotó

Az elmúlt esztendőkben egyre inkább igazolódni látszik az a szándék, hogy az egyetem ne fotóművészeket, hanem sokkal inkább olyan alkotókat képezzen, akik a képi kommunikáció összefüggés-rendszerében gondolkozva fotóval fejezik ki önmagukat. Számunkra nem az a legfontosabb kérdés, hogyan kell fotografálni, hanem az, hogy mit. Összefüggéseket keresünk a média rendszerében és a fotográfiát eszköznek tekintjük az önkifejezéshez. A képzési program biztosítja elmélet és gyakorlat párbeszédét, az alkalmazott és autonóm fotográfiai felületek egyidejű jelenlétét Az egyetem vállalja, hogy gyakorlat és elmélet kapcsolatával folyamatokban gondolkodik, melyben nem vár el neki tetsző válaszokat, hanem helyzeteket hoz létre, amelyekben mindannyian válaszadók kell, hogy legyünk.

Fotó szakirány oktatói:

    * Szalontai Ábel,
    * Drégely Imre,
    * Gulyás Miklós,
    * Kopek Gábor,
    * Kudász Gábor Arion,
    * Máté Gábor,
    * Oravecz István,
    * Pfisztner Gábor,
    * Richard Usher,
    * Szatmári Gergely

Az oktatási terület a tipográfiától a könyvig, a jeltől a reklámkommunikációig, képalkotástól a klasszikus illusztrációig, web-designtól az interaktív CD-ROM-ig terjed. A szakirány célja olyan grafikus tervezőművészek képzése, akik alkalmasak a szellemi, eszmei tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére, – az általános üzenetek és a reklám területén konkrét tervezési feladatok elvégzésére.

Lineáris, interaktív, installációs helyzetekben megjelenő mozgókép alkotás. Alkalmazott és autonóm médiaművészeti irányokban.


Menedzserképző Intézet

Menedzserképző Intézetben Design menedzser és Művészeti menedzser képzés folyik. Intézetigazgató: Antalóczy Tímea (Ph.D. egyetemi docens).

1. Design menedzser (nappali képzés): A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói az első elvégzett tanév után korlátozott számban felvételt nyerhetnek a design menedzser szakra. Ez tíz szemeszteres, oklevelet adó képzés. A design és a tárgykultúra valamint a társadalom kapcsolatának kérdéseit lehet ebben a képzésben elsajátítani. Gazdaság szereplőként saját műveik, ötleteik értékesítése vagy mások munkáinak menedzselése tartozik ebbe az oktatási területbe. Művészeti vállalkozás beindításához, irányításához, gazdasági feladatok ellátásához ad képzést ez az intézeti képzés. Továbbá kiállítások, művészeti rendezvények szervezésére; közösségi művelődési intézmények munkájának szervezésére, irányítására; a nyilvánossággal való magas szintű kapcsolattartásra képzik itt hallgatókat. Felkészíti a hallgatókat azon gazdasági, jogi, szervezési problémák kezelésére, melyek a menedzselések során felmerülnek. A képzésre jelentkezni folyó év február 15-ig lehet.

2. Művészeti menedzser (tanfolyam): A két éves képzés lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy bővítsék kulturális és művészeti ismereteiket és felkészüljenek az általuk választott művészeti területen egy vállalkozás vagy projekt menedzselésére. A következő tantárgyak jelentik a képzést: vállalkozási ismeretek, nonprofit szervezetek menedzselése, finanszírozása, művészettörténet, iparművészet-történet, design és marketing ismeretek, kiállításrendezés, rendezvényszervezés, műkereskedelem, üzleti kommunikáció, kulturális turizmus. A képzés heti egy oktatási napon folyik, minden tárgyév szeptemberében.A „Művészeti menedzser” tanfolyami tanúsítványt a negyedik sikeres félév után kapják meg a hallgatók. A képzés költségtérítéses.


Moholy-Díj

2006-tól az egyetem évente díjat adományoz annak, aki tevékenységével kimagasló módon, közvetlenül vagy közvetve hozzájárult az egyetem céljainak eléréséhez. A Moholy-Díjat 2006-ban Moholy-Nagy László leánya, Hattula Moholy-Nagy kapta. A Moholy-Díj 2007. évi díjazottai Stefan Lengyel és Gergely István.


Képzések

    * Animációs tervezés szak
    * Design- és művészetelmélet szak
    * Építőművészet szak
    * Fémművesség szak
    * Formatervezés szak
    * Fotográfia szak
    * Tervezőgrafika szak

    * Kerámia szak
    * Üvegtervezés szak
    * Média design szak
    * Textiltervezés szak
    * Tanárképző
    * Menedzserképző
    * DLA


Híres oktatók

    * Bárkányi Attila
    * Simon Károly
    * Gollob József
    * Szentpéteri Tibor
    * Németh Aladár

    
Irodalom
    * Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Főiskola életéből : 1945-83 /(szerk. Bodor Ferenc ; vál. Bodor Ferenc et al.) (Budapest : S.n., 1983)
    * Magyar Iparművészeti Főiskola /(bev. Pogány Frigyes ; szerk. a Főisk. tanári kollektívája)
    * Kner Imre szakkönyvtára : címjegyzék : (kész. a Magyar Iparművészeti Főiskola Könyvtára Kner-különgyűjteményének állománya alapján) / (kész. Zöldy Pál) (Békéscsaba) ; (Budapest) : Kner Nyomda, 1985.
    * Kner Imre szakkönyvtára : a Magyar Iparművészeti Főiskola könyvtárának Kner-különgyűjteménye / összeáll. Zöldy Pál (megjelent: Békéscsaba : Kner Nyomda, 1985)
    * Iparművészet és tervezőképzés a kilencvenes években : a Magyar Iparművészeti Főiskola szakmai konferenciáján 1991. november 29-én elhangzott előadások és hozzászólások /(szerk. Ferkai András, István Mária, Slézia József) (megjelent: Budapest : Magyar Iparművészeti Főiskola, 1992)

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://mome.blog.hu/api/trackback/id/tr6288335

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.